Free songs

TR3

Dünyayı Yöneten Güç Sosyal Medya !

Sosyal medya, Web 2.0’ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Ayrıca Sosyal Medya; kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımların bütünüdür.
Bir başka tanımla Sosyal Medya, hem medya içeriğini üretenler hem de tüketenlerin herkes olduğu bir medya kanalıdır. Web 2.0 akımıyla yani herkesin internette bloglar ve Facebook, Twitter, Linkedin gibi platformlar aracılığıyla kolaylıkla bilgi ve görüşlerini paylaşmasıyla aslında sosyal medya da ortaya çıkmıştır. Başlangıçta tüm bu siteler ve akım web 2.0 olarak anılmaktaydı. Şu an ise sosyal medya ismiyle anılmaktalar.

Sosyal Medya… Dünya’ya açılmanın yeni yolu olan bu iletişim aracı sayesinde, organizasyonlar gün geçtikçe globalleşmeye ve büyümeye devam etmektedir. İstatistiklere bakıldığında, dünya çapında sosyal medya kullanıcı sayısı bugün neredeyse 3 milyara ulaşmıştır. Bu da, sosyal medyanın, geleneksel tüm reklam ve ulaşım metodlarının zirvesine çıkarmaktadır. Pindgdom verileri incelediğinde görülmektedir ki, sosyal medya ağlarını en çok kullananların yaş aralığı 18-64 yaş arasıdır.

Ticari açıdan düşünüldüğünde, bu yaş aralığı birçok organizasyonun, potansiyel müşteri aralığıdır. Ayrıca, bugün sosyal medya ağlarının, kendi reklamsal niteliklerinin farkında olmalarını göz önüne alacak olursak, sağladıkları opsiyonlar sayesinde, organizasyonun ulaşılmak istediği kitleyi, özel olarak hedef almasını sağlayacak araçlar, bu alana yapılacak yatırımların kayıplarını neredeyse sıfıra indirmektedir.

Bir çok insanın mobil ve online olduğu digital çağ da  paylaşım ve iletişim sınırı olmadan özgür ve özgün tartışma zemini yaratan Sosyal Medya, kişi ve birey iletişiminin yanında marka ve kurum konumlandırması açısında da son derece önemlidir. Sağladığı etkileşim açısından, eğitim , araştırma ve bilgi sağlama anlamında da kapılarını ardına kadar açmaktadır.

Remarketing (Yeniden Pazarlama) Nedir Ve Nasıl Yapılır ?

Dijital pazarlama yöntemlerinden en fazla kullanılan uygulamalardan olan remarketing veya Türkçe karşılığı ile yeniden pazarlama internet sitesinin ürünlerini sürekli olarak alıcıya sunma ve ürün alımlarını yeniden düşünmesini sağlama olarak açıklanabilir. Daha açık bir ifade ile remarketing nedir? Sorusunu açıklamak gerekirse şöyle bir izah ile karşılaşırız.

Bir ürünün araştırmasını yaptığınızda ve bunu herhangi bir sitede ürünün özelliklerini incelediğinizde bu ürün size belli aralıklar ile hatırlatılır. İnternete girdiğinizde küçük reklamlar şeklinde karşınıza çıkar ve ürün size yeniden pazarlama yöntemi ile pazarlanmaya çalışılır.

Yeniden Pazarlama İşe Yarar Mı?
İnternet sitesinde kullanılan reklam networkü ne olursa olsun yeniden pazarlama yöntemi kullanılabilmektedir. Google Adwords ya da Facebook reklam panelleri her zaman için ürünlerinize yeniden pazarlama özelliğinin eklenmesini ister. Bunun için de yeniden pazarlama kodu verir. Bu kodu sitenizde bulunan tüm ürünlerin altına eklemeniz gerekmektedir. Bu özellikten sonra ise yeniden pazarlama özelliği aktifleşmiş olacaktır.

Remarketing İnternet Sitesine Nasıl Uygulanır?
Yeniden pazarlama özelliği kişiye özeldir. Her kullanıcı için farklı ürünler sunulacaktır. Bu ürünler genellikle kişilerin incelediği ürünler olacaktır. Birçok e–ticaret sitesi tarafından kullanılan remarketing yani yeniden pazarlama oldukça olumlu sonuçlar vermekte ve ürünlerin satışında istenen oranların yakalanmasını sağlamaktadır. Remarketing sisteminde ayrıca kişilere özel farklı reklam içerikleri ve bannerları da oluşturma şansınız bulunmaktadır.

Nesnelerin İnterneti-Internet of Things (IoT) Nedir ?

Nesnelerin İnternet’i (Internet of Things, kısaca IoT), fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Nesnelerin tekil anahtar (unique identifier) ile işaretlenerek İnternet altyapısı üzerinden birlikte çalışabilmesi ve bu sayede küçük parçaların toplamından daha büyük değerler oluşturulması öngörülmüştür.

Kabaca tanımlarsak ; çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak da tanımlamak mümkündür.
IOT hayatımıza 1991 yılında Cambridge Üniversitesi’ndeki yaklaşık 15 akademisyenin kahve makinesini görebilmek için kurduğu kameralı sistem o günün koşullarında değerlendirildiğinde ufuk açıcı bir uygulama olarak girdi. 2001 yılına kadar kullanılan sistem, kahve makinesinin görüntüsünü dakikada üç kez bilgisayar ekranlarına gönderiyordu. Çevrimiçi ve gerçek zamanlı olması sebebiyle “nesnelerin interneti” kavramının ilk örneği olarak tarihte yerini aldı.
1999 yılında Kevin Ashton, P&G için RFID teknolojisi uygulamasının firmaya faydalarını sıraladı ve kullanılmasını önerdi. Önerdiği sistem; “internet of things” kavramını ortaya çıkaran radyo dalgaları ve sensörlere dayalı bir küresel sistem standardı idi.

Örneğin akıllı trafik sistemlerinde, trafikteki kişilerin konumlarını sürekli olarak merkezi bir sisteme iletmeleri sayesinde, sistem, kişilerin hareket bilgilerini analiz ederek, bölgedeki trafik yoğunluğunu, trafiğin akış hızını, belirli bir rota üzerinde tahmini varış süresini tespit edebilir. Bu sayede trafiğe yeni çıkacak kişiler trafik yoğunluğuna göre alternatif rotaları tercih edebilirler.

Günümüzde IOT Ne Durumda ?

Yapılan araştırmalara göre bugün internete 10-11 milyar cihazın bağlı olduğu tahmin edilmekte ve bu rakamın 2020 yılına gelindiğinde 50 milyar cihaz seviyesine çıkması öngörülmektedir. Aynı araştırmalara göre; 2003 yılında dünyada kişi başına düşen birbirleriyle bağlantılı cihaz oranı 0,08 iken bu oranın 2020 tahmini ise “6,48”dir. Ayrıca 2020 yılında, 20 adet tipik ev cihazının üreteceği bilgi trafiğinin, 2008 yılında üretilen tüm internet trafiğinden daha fazla olacağı tahmin edilmektedir.

Kavramın Türkçe karşılığı olarak “Nesnelerin İnterneti” olarak geçmesi, TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı esnasında Prof. Dr. Aydın Köksal tarafından oldukça olumlu bulunmakla beraber, “Nesneler İnterneti” karşılığı da önerilmiştir.

UYGULAMA ALANLARI

  • Akıllı şehir uygulamaları
  • Akıllı çevre uygulamaları
  • Akıllı ev uygulamaları
  • Tedarik uygulamaları
  • Akıllı hayvancılık uygulamaları

OpenSSL Heartbleed

Dünya genelinde yaygın olarak kullanılan, veri transferlerinde şifreleme ve güvenlik katmanı olan Open SSL kütüphanesinin, 7 Nisan 2014 tarihinde “Codenomicon” firması tarafından tespit edilen büyük bir açığı bulunmuştur. Bu açık firma tarafından “Heartbleed” olarak nitelendirilmektedir.

Bu güvenlik açığı, kullanıldığı sistemlerde, kullanıcıların şifre, sertifika, gizli anahtar gibi gerçekten önemli olan bilgilerinin, kötü niyetli kişi veya kuruluşlar tarafından ele geçirilebilmesine sebep olmuştur. Ancak, açığın bulunduğu aynı gün içerisinde, Open SSL kütüphanesine bir düzeltme yayınlanmış ve bu sistemi kullanan birçok firma yeni gelen düzeltmelerle birlikte kendini güvence altına almıştır.

Open SSL Heartbleed açığının bulunmasında rol oynayan ekibin elemanlarından birinin Google çalışanı olması sebebiyle, Google , Gmail de dahil olmak üzere tüm ürünlerinde gerekli tedbirleri almış bulunmaktadır. Bu tedbirleri almış firmalar arasında Facebook,LinkedIn,Youtube,Yahoo gibi büyük firmalar da bulunmaktadır. Ancak her ne kadar bu tedbirler alınmış olsa dahi, tüm otoriteler tarafından, size ait olan şifrelerin değiştirilmesi tavsiye edilmektedir.

Söz konusu bu açığın sebep olduğu durumlardan biri de, spam mailler ve eklerinde virüs olan maillerin artışıdır. Onarım süreci içerisinde lütfen gelen maillerinizi dikkatli bir şekilde inceleyiniz. Eğer güvenilir bir kaynaktan geldiğini düşünmüyor, ekte bulunan dosyanın gereksiz olduğunu düşünüyorsanız, lütfen o maili açmadan siliniz.

Teşekkürler.

Kurumsallık Anlayışı

“Kurumsal” kelimesinin manası, maalesef Türkiye’de hâlâ birçok kişi veya kuruluş tarafından önemsenmemesine karşın, bu konuda farkındalık gün geçtikçe artmaktadır.
Bu kelime, bir organizasyonun stabil ve verimli olduğunu, kişilere bağımsız olarak, kendi kendine büyüyebildiğini anlatır.

Kurumsal anlayışta olan bir organizasyon, veri-alışverişlerini hızlı bir şekilde yapabilir, dolayısıyla verimliliğini ve marka kalitesini arttırabilir. Bunlara paralel olarak ilerleyen, reklam çalışmaları ile bir bütünlük sağlayıp, sonuç olarak karlılığını büyük oranlarda yükseltebilir.

Bu anlayışa erişebilmek için 2 basamağın özenle yerine getirilmesi gerekmektedir.

Bilgi hizmetleri ve reklam çalışmaları…

Organizasyonun hızlı veri-alışverişi yapmasını, müşteri-personel-yönetim ilişkilerin kontrol altında tutulmasını ve kaynak planlamasının vb. işlemlerin yapılmasını sağlayan sistemler topluluğuna bilgi hizmetleri denir.

Bu hizmetler bir veya birden fazla, sektöre veya organizasyona özel olarak tasarlanmış; bilgisayar, mobil, web programlarının bütünüdür.
Bilgi hizmetleri konusunda, altyapıya sahip bir firma, iş ve marka kalitelerini arttırmış olacaktır. Geriye, bu kaliteyi tanıştıracağı “hedef müşteriye ulaşmak” kalır.

“Reklam çalışmaları” burada devreye girmektedir. Organizasyonun, ürün gamını, iş kalitesini ve marka kalitesini yayması için, çağın koşullarına uygun reklam çalışmaları yapması gerekmektedir.

Tabi bu reklam çalışmalarının tamamında, kurumsal bir kimlik yakalanmış olmalıdır. Öyle ki müşterileriniz olmayan kişi veya kuruluşlar da bu reklam çalışmalarının sizlere ait olduğunu anlayabilmeliler.

Tüm bu koşullar sağlandığında, organizasyon duraksamaya uğramadan, büyümesini gerçekleştirebilir.
TR3 Reklam ve Bilişim Hizmetleri olarak,

  • Organizasyonun bu karmaşa da kaybolmamasını,
  • Gerekli adım ve koşulların yerine getirilmesini,
  • Kontrollerin ve analizlerin verimli bir şekilde yapılmasını

bizler ele alarak, organizasyonu bu yoğunluktan kurtarırız.
Referanslarımızla da görüşüp onaylayabileceğiniz gibi, TR3 Reklam ve Bilişim Hizmetleri, sizi dijital dünyayla tanıştıracak ve ilerlemenizi hızlandıracaktır.

SEO Nedir ?

Bildiğimiz gibi, teknoloji artık neredeyse her 24 saat içerisinde, akıl almaz değişiklikler yaşıyor. Her ne kadar takip edilebilmesi zor bir hal almış olsa dahi, bu değişikliklerin sosyal ve ticari hayatlarımıza büyük kolaylıklar getirdiğini de görüyoruz.

Artık dünyanın zıt kutbunda bulunan bilgiye ulaşmanız sadece saniyelerinizi almakta.

Peki bu bilgiye nerelerden ulaşıyoruz ?

İnternet üzerinde arama yapmak deyince aklımıza hemen, Google, Bing, Yandex vb. arama motorları gelir. Tabi Türkiye için konuşacak olursak, bu %91.8 oranında [kaynak] Google olur.

Google’ın arama verimliliği hepimizin dikkatini çekmiştir. Aradığımız verilere ulaşmamız artık 5-10 saniye arasında mümkündür.

Google vb. arama motorları bunu nasıl sağlıyor ?

Bilinen tüm büyük arama motorlarının kendilerine ait çok güçlü algoritmaları vardır. Bu algoritmalar sizlere daha önceden arama motoru tarafından indekslenmiş(kayıt altına alınmış), trilyonlarca internet sitesi arasından, isteğe uygun veriyi saniyeler içerisinde çekmenizi sağlar.

Ancak kullanıcı tecrübelerini daha iyi bir konuma getirmek için bu motorlar, her geçen gün algoritmalarında değişiklikler meydana getirirler.
Eğer takip edemezseniz, internet sitenizin arama motorlarında geri kalmasına sebebiyet verebilecek değişiklikler…
SEO hizmetleri burada devreye girmektedir.

SEO yani Search Engine Optimization ( Arama Motoru Optimizasyonu ), internet sitenizin arama motorları tarafından anlaşılmasına, arayan kullanıcıya düzgün bir şekilde aktarılmasına yarayan yöntemdir.

SEO işlemleri bazen Webmaster düzeyinde teknik bilgi gerektirirken, bazen sadece ufak tefek değişiklikler yeterli olmaktadır. Ancak bu değişiklikleri gerektiği şekillerde yapabilmek için gerçekten uzman biri veya firmaya ihtiyacınız vardır.
Bir SEO Uzmanı sizi arama motorlarında üst sıralara taşıyabilir… Ancak sizi bir hatasıyla sizi o listelerden silip atabilir de…
Bu yüzden internet sitenizin daha göz önünde durmasını istiyorsanız, kendini kanıtlamış uzman bir firmadan yardım almalısınız.

Merhaba !

Merhaba !

Resmi bloğumuza hoş geldiniz.

Burada sizlerle sektörde yeni gelişen haberleri, bazı fikirlerimizi ve bazı önerilerimizi paylaşacağız.

Bloğumuzu takip etmeniz sadece sosyal açıdan değil , ticari açıdan da sizlere fayda sağlayacaktır. Ve daha da iyisi, ilginizi çeken yazılar hakkında yorum yaparak daha fazla bilgi alabileceksiniz.

Bloğumuza olan ilginizden dolayı teşekkürler.