Sosyal medya, Web 2.0’ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Ayrıca Sosyal Medya; kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımların bütünüdür.
Bir başka tanımla Sosyal Medya, hem medya içeriğini üretenler hem de tüketenlerin herkes olduğu bir medya kanalıdır. Web 2.0 akımıyla yani herkesin internette bloglar ve Facebook, Twitter, Linkedin gibi platformlar aracılığıyla kolaylıkla bilgi ve görüşlerini paylaşmasıyla aslında sosyal medya da ortaya çıkmıştır. Başlangıçta tüm bu siteler ve akım web 2.0 olarak anılmaktaydı. Şu an ise sosyal medya ismiyle anılmaktalar.

Sosyal Medya… Dünya’ya açılmanın yeni yolu olan bu iletişim aracı sayesinde, organizasyonlar gün geçtikçe globalleşmeye ve büyümeye devam etmektedir. İstatistiklere bakıldığında, dünya çapında sosyal medya kullanıcı sayısı bugün neredeyse 3 milyara ulaşmıştır. Bu da, sosyal medyanın, geleneksel tüm reklam ve ulaşım metodlarının zirvesine çıkarmaktadır. Pindgdom verileri incelediğinde görülmektedir ki, sosyal medya ağlarını en çok kullananların yaş aralığı 18-64 yaş arasıdır.

Ticari açıdan düşünüldüğünde, bu yaş aralığı birçok organizasyonun, potansiyel müşteri aralığıdır. Ayrıca, bugün sosyal medya ağlarının, kendi reklamsal niteliklerinin farkında olmalarını göz önüne alacak olursak, sağladıkları opsiyonlar sayesinde, organizasyonun ulaşılmak istediği kitleyi, özel olarak hedef almasını sağlayacak araçlar, bu alana yapılacak yatırımların kayıplarını neredeyse sıfıra indirmektedir.

Bir çok insanın mobil ve online olduğu digital çağ da  paylaşım ve iletişim sınırı olmadan özgür ve özgün tartışma zemini yaratan Sosyal Medya, kişi ve birey iletişiminin yanında marka ve kurum konumlandırması açısında da son derece önemlidir. Sağladığı etkileşim açısından, eğitim , araştırma ve bilgi sağlama anlamında da kapılarını ardına kadar açmaktadır.