Free songs

TR3

Dünyayı Yöneten Güç Sosyal Medya !

Sosyal medya, Web 2.0’ın kullanıcı hizmetine sunulmasıyla birlikte, tek yönlü bilgi paylaşımından, çift taraflı ve eş zamanlı bilgi paylaşımına ulaşılmasını sağlayan medya sistemidir. Ayrıca Sosyal Medya; kişilerin internet üzerinde birbirleriyle yaptığı diyaloglar ve paylaşımların bütünüdür.
Bir başka tanımla Sosyal Medya, hem medya içeriğini üretenler hem de tüketenlerin herkes olduğu bir medya kanalıdır. Web 2.0 akımıyla yani herkesin internette bloglar ve Facebook, Twitter, Linkedin gibi platformlar aracılığıyla kolaylıkla bilgi ve görüşlerini paylaşmasıyla aslında sosyal medya da ortaya çıkmıştır. Başlangıçta tüm bu siteler ve akım web 2.0 olarak anılmaktaydı. Şu an ise sosyal medya ismiyle anılmaktalar.

Sosyal Medya… Dünya’ya açılmanın yeni yolu olan bu iletişim aracı sayesinde, organizasyonlar gün geçtikçe globalleşmeye ve büyümeye devam etmektedir. İstatistiklere bakıldığında, dünya çapında sosyal medya kullanıcı sayısı bugün neredeyse 3 milyara ulaşmıştır. Bu da, sosyal medyanın, geleneksel tüm reklam ve ulaşım metodlarının zirvesine çıkarmaktadır. Pindgdom verileri incelediğinde görülmektedir ki, sosyal medya ağlarını en çok kullananların yaş aralığı 18-64 yaş arasıdır.

Ticari açıdan düşünüldüğünde, bu yaş aralığı birçok organizasyonun, potansiyel müşteri aralığıdır. Ayrıca, bugün sosyal medya ağlarının, kendi reklamsal niteliklerinin farkında olmalarını göz önüne alacak olursak, sağladıkları opsiyonlar sayesinde, organizasyonun ulaşılmak istediği kitleyi, özel olarak hedef almasını sağlayacak araçlar, bu alana yapılacak yatırımların kayıplarını neredeyse sıfıra indirmektedir.

Bir çok insanın mobil ve online olduğu digital çağ da  paylaşım ve iletişim sınırı olmadan özgür ve özgün tartışma zemini yaratan Sosyal Medya, kişi ve birey iletişiminin yanında marka ve kurum konumlandırması açısında da son derece önemlidir. Sağladığı etkileşim açısından, eğitim , araştırma ve bilgi sağlama anlamında da kapılarını ardına kadar açmaktadır.

Remarketing (Yeniden Pazarlama) Nedir Ve Nasıl Yapılır ?

Dijital pazarlama yöntemlerinden en fazla kullanılan uygulamalardan olan remarketing veya Türkçe karşılığı ile yeniden pazarlama internet sitesinin ürünlerini sürekli olarak alıcıya sunma ve ürün alımlarını yeniden düşünmesini sağlama olarak açıklanabilir. Daha açık bir ifade ile remarketing nedir? Sorusunu açıklamak gerekirse şöyle bir izah ile karşılaşırız.

Bir ürünün araştırmasını yaptığınızda ve bunu herhangi bir sitede ürünün özelliklerini incelediğinizde bu ürün size belli aralıklar ile hatırlatılır. İnternete girdiğinizde küçük reklamlar şeklinde karşınıza çıkar ve ürün size yeniden pazarlama yöntemi ile pazarlanmaya çalışılır.

Yeniden Pazarlama İşe Yarar Mı?
İnternet sitesinde kullanılan reklam networkü ne olursa olsun yeniden pazarlama yöntemi kullanılabilmektedir. Google Adwords ya da Facebook reklam panelleri her zaman için ürünlerinize yeniden pazarlama özelliğinin eklenmesini ister. Bunun için de yeniden pazarlama kodu verir. Bu kodu sitenizde bulunan tüm ürünlerin altına eklemeniz gerekmektedir. Bu özellikten sonra ise yeniden pazarlama özelliği aktifleşmiş olacaktır.

Remarketing İnternet Sitesine Nasıl Uygulanır?
Yeniden pazarlama özelliği kişiye özeldir. Her kullanıcı için farklı ürünler sunulacaktır. Bu ürünler genellikle kişilerin incelediği ürünler olacaktır. Birçok e–ticaret sitesi tarafından kullanılan remarketing yani yeniden pazarlama oldukça olumlu sonuçlar vermekte ve ürünlerin satışında istenen oranların yakalanmasını sağlamaktadır. Remarketing sisteminde ayrıca kişilere özel farklı reklam içerikleri ve bannerları da oluşturma şansınız bulunmaktadır.

Nesnelerin İnterneti-Internet of Things (IoT) Nedir ?

Nesnelerin İnternet’i (Internet of Things, kısaca IoT), fiziksel nesnelerin birbirleriyle veya daha büyük sistemlerle bağlantılı olduğu iletişim ağıdır. Nesnelerin tekil anahtar (unique identifier) ile işaretlenerek İnternet altyapısı üzerinden birlikte çalışabilmesi ve bu sayede küçük parçaların toplamından daha büyük değerler oluşturulması öngörülmüştür.

Kabaca tanımlarsak ; çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi olarak da tanımlamak mümkündür.
IOT hayatımıza 1991 yılında Cambridge Üniversitesi’ndeki yaklaşık 15 akademisyenin kahve makinesini görebilmek için kurduğu kameralı sistem o günün koşullarında değerlendirildiğinde ufuk açıcı bir uygulama olarak girdi. 2001 yılına kadar kullanılan sistem, kahve makinesinin görüntüsünü dakikada üç kez bilgisayar ekranlarına gönderiyordu. Çevrimiçi ve gerçek zamanlı olması sebebiyle “nesnelerin interneti” kavramının ilk örneği olarak tarihte yerini aldı.
1999 yılında Kevin Ashton, P&G için RFID teknolojisi uygulamasının firmaya faydalarını sıraladı ve kullanılmasını önerdi. Önerdiği sistem; “internet of things” kavramını ortaya çıkaran radyo dalgaları ve sensörlere dayalı bir küresel sistem standardı idi.

Örneğin akıllı trafik sistemlerinde, trafikteki kişilerin konumlarını sürekli olarak merkezi bir sisteme iletmeleri sayesinde, sistem, kişilerin hareket bilgilerini analiz ederek, bölgedeki trafik yoğunluğunu, trafiğin akış hızını, belirli bir rota üzerinde tahmini varış süresini tespit edebilir. Bu sayede trafiğe yeni çıkacak kişiler trafik yoğunluğuna göre alternatif rotaları tercih edebilirler.

Günümüzde IOT Ne Durumda ?

Yapılan araştırmalara göre bugün internete 10-11 milyar cihazın bağlı olduğu tahmin edilmekte ve bu rakamın 2020 yılına gelindiğinde 50 milyar cihaz seviyesine çıkması öngörülmektedir. Aynı araştırmalara göre; 2003 yılında dünyada kişi başına düşen birbirleriyle bağlantılı cihaz oranı 0,08 iken bu oranın 2020 tahmini ise “6,48”dir. Ayrıca 2020 yılında, 20 adet tipik ev cihazının üreteceği bilgi trafiğinin, 2008 yılında üretilen tüm internet trafiğinden daha fazla olacağı tahmin edilmektedir.

Kavramın Türkçe karşılığı olarak “Nesnelerin İnterneti” olarak geçmesi, TBD 32. Ulusal Bilişim Kurultayı esnasında Prof. Dr. Aydın Köksal tarafından oldukça olumlu bulunmakla beraber, “Nesneler İnterneti” karşılığı da önerilmiştir.

UYGULAMA ALANLARI

  • Akıllı şehir uygulamaları
  • Akıllı çevre uygulamaları
  • Akıllı ev uygulamaları
  • Tedarik uygulamaları
  • Akıllı hayvancılık uygulamaları